MKB Mixfonds I (2012)

MKB Fonds (www.mkb-fonds.nl) richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het lange termijn participeren in gezonde en volwassen familiebedrijven. In de meeste gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren.

MKB Mixfonds I ging van start in 2012 middels de uitgifte van MKB Obligaties. In 2015 werden in dit fonds tevens MKB Aandelen uitgegeven en kreeg het fonds de ‘mixfondsstructuur’, die nu gebruikelijk is voor de fondsen van MKB Fonds. In de mixfondsstructuur bepaalt u zelf of u met obligaties, aandelen of een combinatie van beide deelneemt. Zo kan er balans gecreëerd worden tussen rendement en risico. MKB Obligaties hebben een vaste looptijd, keren een gemaximeerde rente uit en gaan in rangorde voor op MKB Aandelen. MKB Aandelen zijn volledig achtergesteld aan MKB Obligaties, maar delen mee in de winst van het fonds.

MKB Fonds is de eerste Nederlandse participatiemaatschappij die MKB Obligaties en MKB Aandelen uitgeeft aan particuliere beleggers. Hiermee krijgt ook de particuliere belegger kans te investeren in een gespreide portefeuille van volwassen MKB-bedrijven met een bewezen trackrecord en een solide continuïteitsperspectief. Door te beleggen in de fondsen van MKB Fonds vloeit er kapitaal naar het MKB om de overdracht van een bedrijf aan de volgende generatie te financieren.

Status fonds

De MKB Obligaties uitgegeven door MKB Mixfonds I zijn op 28 april 2017, exact na vijf (5) jaar, volledig afgelost. Gezien de uiterlijke aflossingsdatum 28 april 2019 bedroeg, betekende dit een vervroegde aflossing van de obligaties. De jaarlijkse rente op deze obligaties bedroeg 7%, 7,5% en 8,25% voor respectievelijk de klasse A (vanaf € 15.000), klasse B (vanaf € 50.000) en klasse C (vanaf € 100.000). Er was bij deze obligaties geen sprake van een bonusrente. Het fonds heeft altijd tijdig voldaan aan haar rente- en aflossingsverplichtingen jegens de obligatiehouders van het fonds.

In juli 2021 werd het fonds volledig afgewikkeld. De houders van MKB Aandelen een rendement gerealiseerd van circa 16% op jaarbasis.

Maak een afspraakMaak een afspraak

Downloads

MKB Mixfonds - Handelsovereenkomst

Download deze bestanden in:

MKB Mixfonds I - Inschrijfformulier

Download deze bestanden in:

MKB Mixfonds I - MKB Obligatievoorwaarden

Download deze bestanden in:

EID MKB Aandelenfonds I

Download deze bestanden in:

Disclaimer

MKB Obligaties

Door de aankoop van obligaties loopt u een debiteurenrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen. De obligaties kunnen in waarde dalen en/of kunnen rentevergoedingen en/of aflossingen niet tijdig, niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit opvragen bij MKB Fonds.

MKB Aandelen

De certificaten van MKB Aandelen betreffen risicodragend vermogen. Door de aankoop van een aandeel loopt u een koersrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de aandelen in te kopen. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit opvragen bij MKB Fonds.