MKB Mixfonds V (2020)

MKB Fonds (www.mkb-fonds.nl) richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het lange termijn participeren in volwassen MKB-bedrijven. In de meeste gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren.

MKB Mixfonds V ging van start in december 2020 middels de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen, in een verhouding 60% tot 40%. Hierdoor startte het fonds met een solvabiliteit van 40% en de MKB Obligaties met een dekkingspercentage van 167%. In de mixfondsstructuur bepaalt u zelf of u met obligaties, aandelen of een combinatie van beide deelneemt. Zo kan er balans gecreëerd worden tussen rendement en risico. MKB Obligaties hebben een vaste looptijd, keren een gemaximeerde rente uit en gaan in rangorde voor op MKB Aandelen. MKB Aandelen zijn volledig achtergesteld aan MKB Obligaties, maar delen mee in de winst van het fonds.

MKB Fonds is de eerste Nederlandse participatiemaatschappij die MKB Obligaties en MKB Aandelen uitgeeft aan particuliere beleggers. Hiermee krijgt ook de particuliere belegger kans te investeren in MKB-bedrijven met een bewezen trackrecord en een solide continuïteitsperspectief. Door te beleggen in MKB Fonds vloeit er kapitaal naar het MKB om de overdracht van een bedrijf aan de volgende generatie te financieren.

Er kan alleen nog worden geïnvesteerd in het fonds door een order te plaatsen op het handelsplatform (zie voor meer informatie de onderstaande knop "maak een afspraak").

Afspraak makenAfspraak maken

MKB Obligaties A

Isin: NL0013649452

De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds V B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:

 • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0, 0,5 of 1 jaar extra rentevergoeding afhankelijk van de prestaties van het fonds.
 • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 30 juni 2024 aflosbaar.
 • De obligaties worden uiterlijk op 30 juni 2028 op 100% van de nominale waarde afgelost.

Kenmerken

Klasse Coupure Couponrente ISIN
Obligaties klasse A € 1.000 per obligatie 5,5% op jaarbasis NL0013649452

Orderbook

Orders Aantal Koop prijs Verkoop prijs Aantal Orders
Amsterdam, laatste update informatie: 10 apr 2024, 10:14.

Historische transacties

 • Datum & Tijd
 • Prijs
 • Aantal
 • Transactie ID
 • 10-04-2024 | 10:17:25
 • €1.000,00
 • 11
 • 295879
 • 10-04-2024 | 09:37:04
 • €1.000,00
 • 19
 • 295865
 • 07-07-2023 | 14:42:54
 • €1.000,00
 • 10
 • 235981
€1.000,00

MKB Obligaties B

Isin: NL0013649460

De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds V B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:

 • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0, 0,5 of 1 jaar extra rentevergoeding afhankelijk van de prestaties van het fonds.
 • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 30 juni 2024 aflosbaar.
 • De obligaties worden uiterlijk op 30 juni 2028 op 100% van de nominale waarde afgelost.

Kenmerken

Klasse Coupure Couponrente ISIN
Obligaties klasse B € 10.000 per obligatie 5,75% op jaarbasis NL0013649460

Orderbook

Orders Aantal Koop prijs Verkoop prijs Aantal Orders
Amsterdam, laatste update informatie: 09 okt 2023, 10:38.

MKB Obligaties C

Isin: NL0013649478

De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds V B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:

 • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0, 0,5 of 1 jaar extra rentevergoeding afhankelijk van de prestaties van het fonds.
 • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 30 juni 2024 aflosbaar.
 • De obligaties worden uiterlijk op 30 juni 2028 op 100% van de nominale waarde afgelost.

Kenmerken

Klasse Coupure Couponrente ISIN
Obligaties klasse C € 10.000 per obligatie 6,00% op jaarbasis NL0013649478

Orderbook

Orders Aantal Koop prijs Verkoop prijs Aantal Orders
Amsterdam, laatste update informatie: 17 jan 2024, 16:40.

Historische transacties

 • Datum & Tijd
 • Prijs
 • Aantal
 • Transactie ID
 • 07-04-2023 | 11:18:32
 • €10.000,00
 • 5
 • 221434
 • 04-07-2022 | 16:21:48
 • €10.200,00
 • 4
 • 207426
 • 05-10-2021 | 16:30:11
 • €10.200,00
 • 2
 • 184310
 • 05-10-2021 | 11:18:40
 • €10.200,00
 • 3
 • 184300
€10.000,00

Let op: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

MKB Aandelen

Isin: NL0013649486

De Certificaten van MKB Aandelen zijn uitgegeven tegen een uitgifteprijs van € 10.000 per certificaat. Elke certificaathouder heeft per certificaat recht op alle uitkeringen van het onderliggende aandeel in het fonds en op het uitbrengen van één stem in de jaarlijkse vergadering van certificaathouders.

Orderbook

Orders Aantal Koop prijs Verkoop prijs Aantal Orders

Downloads

Brochure MKB Obligaties MKB Mixfonds V

Download deze bestanden in:

EID MKB Aandelenfonds V

Download deze bestanden in:

MKB Obligatievoorwaarden MKB Mixfonds V

Download deze bestanden in:

Prospectus MKB Obligaties MKB Mixfonds V

Download deze bestanden in:

Disclaimer

MKB Obligaties

Door de aankoop van obligaties loopt u een debiteurenrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen. De obligaties kunnen in waarde dalen en/of kunnen rentevergoedingen en/of aflossingen niet tijdig, niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit hierboven downloaden of opvragen bij MKB Fonds.

MKB Aandelen

De certificaten van MKB Aandelen betreffen risicodragend vermogen. Door de aankoop van een aandeel loopt u een koersrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de aandelen in te kopen. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit opvragen bij MKB Fonds..