Document Center

Bekijk deze pagina in:

Algemene downloads

Op deze pagina vind je relevante documenten zoals het Captin MTF Rulebook en Reglement bewaarinstelling Captin. Alle documenten zijn als pdf te downloaden. Heb je vragen? Neem contact op en wij helpen je graag verder.

Captin MTF - Rulebook

Bij de exploitatie van een MTF markt dient voor de Captin MTF een Rulebook opgesteld te worden over de genoteerde verhandelbare rechten. Download het document voor meer informatie

Download dit bestand in:

Reglement bewaarinstelling Captin

De bewaarinstelling van Captin zorgt ervoor dat gelden en effecten van de beleggers separaat van de entiteit Captin worden gehouden. Lees het reglement voor meer informatie

Download dit bestand in:

Persbericht Verzelfstandiging Captin

Lees het persbericht over de verzelfstandiging en het ontstaan van Captin in 2017

Download dit bestand in:

Captin Beloningsbeleid

Lees hoe Captin haar beloningsbeleid heeft ingericht

Download dit bestand in:

Medewerkersparticipatie in portfolio-ondernemingen

Private Equity en medewerkersparticipatie is een groeiend fenomeen. Lees meer over een onderzoek dat Captin in het verleden heeft gedaan

Download dit bestand in:

Rapport medewerkersparticipatie

Onderzoek naar medewerkersparticipatie is cruciaal om het nut ervan goed aan te kunnen tonen. Ook Captin doet hiernaar onderzoek

Download dit bestand in:

RTS

Overweging 1 van RTS 27 stelt het volgende:

“Met het oog op het verstrekken aan zowel het publiek als aan beleggingsondernemingen van relevante gegevens over de kwaliteit van uitvoering om hen te helpen bij het bepalen van de beste manier om orders van cliënten uit te voeren, is het belangrijk de specifieke inhoud, de vorm en de periodiciteit vast te stellen van gegevens over de kwaliteit van uitvoering van de financiële instrumenten die onder de handelsverplichting vallen in de artikelen 23 en 28 van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (2) die door handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne moeten worden bekendgemaakt. Het is eveneens belangrijk de specifieke inhoud, de vorm en de periodiciteit vast te stellen van gegevens over de kwaliteit van de uitvoering van andere financiële instrumenten die niet onder de handelsverplichting vallen en die plaatsen van uitvoering verplicht zijn bekend te maken. In dit verband dient terdege rekening te worden gehouden met het type plaats van uitvoering en het type financieel instrument in kwestie.”

Captin B.V. (MTF) exploiteert een handelsplatform en in die hoedanigheid dient zij ieder kwartaal relevante gegevens over de kwaliteit van uitvoering te verstrekken om publiek en beleggingsondernemingen te helpen bij het bepalen van de beste manier om order van cliënten uit te voeren. Echter is het in dit kader belangrijk en relevant op te merken dat alle financiële instrumenten of andere voor verhandeling vatbare rechten welke zijn genoteerd op de MTF van Captin B.V. op geen enkel ander handelsplatform verhandelbaar is. Dit leidt ertoe dat er geen sprake kan zijn van “het bepalen” waar je de order laat uitvoeren waar het gaat om aan Captin B.V. (MTF) genoteerde stukken daar Captin B.V. (MTF) de enige plek is waar je in voornoemde stukken kunt handelen.

Desondanks verstrekt Captin B.V. in het kader van haar streven naar transparantie en in lijn met RTS 27 onderstaande informatie.

RTS 27 Captin Q1 2019
RTS 27 Captin Q2 2019
RTS 27 Captin Q3 2019
RTS 27 Captin Q4 2019 (2)
RTS 27 Captin Q1 2020
RTS 27 Captin Q2 2020
RTS 27 Captin Q3 2020
RTS 27 Captin Q4 2020
RTS 27 Q1 2021 (1)
RTS 27 Q2 2021 (1)
RTS 27 Captin Q3 2021
RTS 27 Captin Q4 2021
RTS 27 Captin Q1 2022
RTS 27 Captin Q2 2022
RTS 27 Captin Q3 2022
RTS 27 Captin Q4 2022
RTS 27 Captin Q1 2023
RTS 27 Captin Q2 2023
RTS 27 Captin Q3 2023
RTS 27 Captin Q4 2023
RTS 27 Captin Q1 2024

Beleggingsondernemingen dienen jaarlijks per categorie financieel instrument de top 5 van plaatsen van uitvoering te publiceren waar zij orders van cliënten uitvoeren en/of doorgeven.

Captin B.V. hanteert 3 plaatsen van uitvoering zoals blijkt uit onderstaande tabellen, zijnde Van Lanschot Kempen N.V., Captin B.V. (MTF) en ABN AMRO Bank N.V. als brokers voor de uitvoering van orders in de financiële instrumenten zoals hieronder genoemd per broker.

Voornoemde selectie van de 3 plaatsen van uitvoering leidt naar het oordeel van Captin B.V tot het beste resultaat voor haar cliënten waarbij de volgende criteria in ogenschouw zijn genomen:

  • Geleverde uitvoeringsprijs
  • Kwaliteit en snelheid afwikkeling
  • Kwaliteit dienstverlening
  • Kosten
RTS 28 2018
RTS 28 2019
RTS 28 2020
RTS 28 2021
RTS 28 2022
RTS 28 2023