Medewerkersparticipatie

Betrek en beloon medewerkers

Samen ondernemen, groeien en successen delen. Met een participatieplatform doen medewerkers écht mee. Dit betaalt zich uit in betrokken medewerkers en een positief effect op de bedrijfsprestaties. Klanten van Captin belonen hun medewerkers met bijvoorbeeld het toekennen van aandelen of opties. Ook geven zij medewerkers de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden te investeren, ofwel middels participatie in het eigen vermogen (aandelen) ofwel in het vreemd vermogen (obligaties) van de onderneming.

Stap 1
Doelen stellen
Met welk doel wil je medewerkers mee laten participeren in de onderneming of het fonds? Welke vorm is dan geschikt? Is dat winstdelen, aandeelhouderschap of certificaathouderschap? We onderzoeken samen wat het juiste instrument is. Hierbij kijken we naar de doelen, keuzes en wensen van de onderneming en naar de beoogde rechten en plichten van de medewerkers/aandeelhouders.
Stap 2
Regeling bepalen
In deze fase bepalen we de gewenste regeling. Worden de certificaten toegewezen aan de participanten/medewerkers of is meer ‘skin in the game’ gewenst? Willen we dat participanten zelf stukken aankopen met eventueel een ‘bonusaandeel’ op de langere termijn? Wij kunnen op basis van vele best-practices meedenken over een regeling die kostenefficiënt is en haar doelen bereikt.
Stap 3
Keuzes maken
Captin richt op soepele en effectieve wijze een persoonlijk platform in met modules die precies bij de situatie passen. Een eigen platform in de look & feel van de onderneming. Aan de hand van een eerste versie van de regeling maken we keuzes. Welke modules willen we gebruiken? In welke talen? Moet er een subscriptionmodule komen? Hoeveel complexiteit zit er in de regeling en wat zijn de overige uitgangspunten? We werken hierbij zo modulair mogelijk zodat we schaalbaar en kostenefficiënt te werk kunnen gaan.
Stap 4
Inrichten
Is de regeling helder en hebben we samen de uitgangspunten goed gedefinieerd in een overeenkomst? Dan starten we met het inrichten van het platform. In deze fase worden ook de rekeningen geopend. We voeren alle keuzes en (indien van toepassing wettelijke) eisen door in het platform en de procesafspraken met de verschillende afdelingen.
Stap 5
Beheren
In de beheerfase stellen we een jaarplanning op waarin de jaarlijkse uitvoercyclus terugkomt. Vanaf nu leveren wij onze full-service dienstverlening met het platform, waaronder het registerbeheer, de support desk en de bijbehorende corporate actions zoals jaaroverzichten en dividenden.

MKB Plug & Play

Wij bieden niet alleen voor beursgenoteerde of grote niet-beursgenoteerde ondernemingen oplossingen, maar ook voor grotere MKB-ondernemingen (vanaf 50 tot 100 medewerkers). Met de MKB Plug & Play oplossing maken we het eenvoudiger voor het MKB een regeling op te zetten. Captin ontzorgt en begeleidt hierin.

Neem contact opNeem contact op
Waarom medewerkersparticipatie?

Alleen maar voordelen

Wij geloven dat gezamenlijk eigenaarschap bijdraagt aan wederzijds begrip en een grotere duurzame betrokkenheid binnen de organisatie. Er is een trend te zien waarin veel ondernemingen positief staan tegenover participatie voor en door medewerkers (in welke vorm dan ook). Ook fiscaal wordt het steeds aantrekkelijker om medewerkersparticipatie te implementeren.

Wil je medewerkers belonen, motiveren en binden, bedrijfsprestaties verbeteren of een hogere productiviteit bereiken? Financiële medewerkersparticipatie is een uitstekend middel om één of meer van deze doelen te bereiken.

10 redenen om te kiezen voor een eigen participatieplatform

Stimuleer ondernemerschap en betrokkenheid bij medewerkers

Verschuiving van focus op korte termijn (persoonlijke) targets naar duurzame groei van de onderneming op lange termijn

Wederzijds begrip voor keuzes en gekozen koers

Meer gelijkschakeling van belangen tussen werknemers en werkgevers

Medewerkers die zich als ware ondernemers bevlogen en ambitieus intensief op hun rol binnen de organisatie storten

Goed werkgeverschap anno nú

Met elkaar vormgeven aan de deeleconomie

Beloon uw (top)medewerkers en bind ze aan uw onderneming

Medewerkers profiteren van bedrijfsprestaties

Het creëren van een community, passend bij de onderneming

Klanten aan het woord

'Echte toegevoegde waarde'

‘MKB Fonds investeert in (familie)bedrijven en MKB’ers die financiering nodig hebben om bedrijfsoverdrachten te financieren. Wij investeren voor de lange termijn in een onderneming. Dit bevordert de continuïteit van het MKB-bedrijf en dat spreekt vele familiebedrijven aan. Wij hebben voor Captin gekozen vanwege haar grote expertise op het gebied van deelnemersadministratie voor fondsen. Voor beleggers in onze fondsen is het bovendien aantrekkelijk dat MKB Aandelen en MKB Obligaties verhandelbaar zijn. Captin faciliteert daarvoor een online platform.’

Thomas Wals Directeur van het MKB Fonds
Goed om te weten

Downloads

Om het succes van medewerkersparticipatie te duiden hebben wij diverse rapporten gepubliceerd. De belangrijkste vind je hier. Bij vragen staan wij je graag te woord.

Bekijk alle downloadsBekijk alle downloads

Medewerkersparticipatie in portfolio-ondernemingen

Private Equity en medewerkersparticipatie is een groeiend fenomeen. Lees meer over een onderzoek dat Captin in het verleden heeft gedaan

Download dit bestand in:

Rapport medewerkersparticipatie

Onderzoek naar medewerkersparticipatie is cruciaal om het nut ervan goed aan te kunnen tonen. Ook Captin doet hiernaar onderzoek

Download dit bestand in:

Mogelijkheden bespreken?

Wij zijn bereikbaar via telefoon of e-mail. Of kom naar ons kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam om inspiratie op te doen. Wij denken graag mee.

Telefoonnummer +31 (0)20 85 46 500
E-mailadres info@captin.nl