Handelsplatform

Vermogen zoeken en aanbieden

Het Captin Trading Exchange (CPTX) is er voor ondernemers, fondsen en investeerders die vermogen zoeken, vermogen willen aanbieden of grote aandeelhoudersregisters in beheer willen geven. Vanuit die unieke uitgangspositie in de markt maken we niet-liquide beleggingen al sinds 1996 verhandelbaar en daarmee dus liquide.

Ervaren en betrouwbaar

Captin Trading Exchange (CPTX)

Captin exploiteert een MTF handelsplatform: het Captin Trading Platform. Beleggers leden, medewerkers en derden kunnen hiermee participeren in het eigen vermogen (aandelen) of het vreemde vermogen (obligaties) van de uitgevende instelling. De markten kunnen op vele manieren (modulair) worden ingericht. Captin heeft al meerdere ondernemingen geholpen met een notering aan het Captin Trading Exchange. Ook kan het handelsplatform een tussenstation zijn voor een eventuele notering op Euronext.

Kapitaal verhandelbaar maken

Verhandelbaarheid van financiële instrumenten mogelijk maken?

Captin zet voor iedere onderneming een eigen platform op waarbij haar participanten gefaciliteerd worden. Het gaat dan niet alleen om verhandelbaarheid, maar vaak ook om het bouwen van een community van investeerders. Dit kunnen open markten zijn of markten voor gesloten ‘groepen’. Denk daarbij aan leden van een coöperatie of leden van een vereniging.

Wij bouwen zo een community voor de uitgevende instelling en deelnemende participanten. Hierbij maken we illiquide stukken weer liquide en ontzorgen de onderneming niet alleen met de handel maar ook met alle dienstverlening daaromheen (zie onder). Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Interessante belegging

Investeerders?

Beleg via het Captin Trading Exchange in ondernemingen en private-equityfondsen die genoteerd staan aan het Captin Trading Platform, de CPTX. Via deze markt is het mogelijk om te investeren in opengestelde niet-beursgenoteerde ondernemingen en diverse fondsen.

Slim uitgeven en investeren

Captin biedt

Wij brengen vraag en aanbod samen. Een goed gevoel, dichtbij, duurzaamheid en betrokkenheid, zijn hierbij belangrijke thema’s.

Investeringen in obligaties en aandelen

Transparante prijsvorming

Gegarandeerde betaling en levering van stukken

Professioneel handelsplatform

Unieke niet-beursgenoteerde investeringsmogelijkheden

Deskundige ondersteuning

Klanten aan het woord

'Echte toegevoegde waarde'

‘MKB Fonds investeert in (familie)bedrijven en MKB’ers die financiering nodig hebben om bedrijfsoverdrachten te financieren. Wij investeren voor de lange termijn in een onderneming. Dit bevordert de continuïteit van het MKB-bedrijf en dat spreekt vele familiebedrijven aan. Wij hebben voor Captin gekozen vanwege haar grote expertise op het gebied van deelnemersadministratie voor fondsen. Voor beleggers in onze fondsen is het bovendien aantrekkelijk dat MKB Aandelen en MKB Obligaties verhandelbaar zijn. Captin faciliteert daarvoor een online platform.’

Thomas Wals Directeur van het MKB Fonds

Mogelijkheden bespreken?

Wij zijn bereikbaar via telefoon of e-mail. Of kom naar ons kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam om inspiratie op te doen. Wij denken graag mee.

Telefoonnummer +31 (0)20 85 46 500
E-mailadres info@captin.nl