Klachtenprocedure

Wij helpen je graag verder

Captin staat voor kwalitatief goede dienstverlening, een goed aanbod van producten en persoonlijke aandacht. Ons doel is om je zo goed mogelijk te informeren op een persoonlijke en stijlvolle wijze. Echter, ben je toch niet tevreden, dan ziet Captin het als haar taak om de klacht van jou op de juiste manier te beoordelen en je op een zo goed mogelijke manier van dienst te zijn.

Aan wie richt ik mijn klacht of suggestie?

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten! Wij stellen je klacht, vraag of suggestie zeer op prijs. Je kunt ons bereiken per e-mail via complaints@captin.nl

Hoe dien ik mijn klacht in?

Je kunt je klacht mondeling of schriftelijk indienen. Bij voorkeur schriftelijk met kopieën van alle relevante documenten. Immers goed gedocumenteerde klachten kunnen wij sneller beantwoorden. Je ontvangt zo snel mogelijk (uiterlijk binnen één week) een ontvangstbevestiging. Hierin informeren wij je onder andere wanneer je een antwoord kunt verwachten.

Hoe eerder je een klacht indient, hoe makkelijker het is om de benodigde informatie te achterhalen. Je kunt je klacht indienen binnen één jaar nadat het feit waarover je klaagt zich heeft voorgedaan of je er redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen zijn.

Ik ben niet tevreden over de behandeling van mijn klacht. Wat nu?

Ben je niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de directie van Captin.

Dit kan per e-mail via complaints@captin.nl of per post aan:

Captin B.V.
t.a.v. de directie
Keizersgracht 534 – 5
1017 EK Amsterdam

Onafhankelijke bemiddeling

Als je het niet eens bent met de uitkomst van de afhandeling van je klacht, dan kun je je binnen drie maanden wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit onafhankelijke instituut is speciaal in het leven geroepen om klachten van consumenten over financiële dienstverleners te behandelen.

Heb je zes weken na dagtekening van onze ontvangstbevestiging nog geen inhoudelijke reactie van ons ontvangen? Dan kun je je klacht indienen bij het KiFiD. Je hoeft dan niet langer te wachten op het standpunt van Captin. Heb je onverhoopt geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan komt de termijn waarop je zonder standpunt van de beleggingsonderneming je klacht bij het KiFiD kunt indienen, neer op acht weken na dagtekening van je brief.

Bewaartermijn klacht

Captin bewaart de gegevens zoals hierboven genoemd gedurende een periode van tenminste een jaar nadat de klacht door haar onderscheidenlijk hem is afgehandeld.