Privacyverklaring

Bekijk deze pagina in:

Deze website wordt beheerd door Captin.

Captin verwerkt persoonsgegevens bij de uitoefening van haar werkzaamheden. De bescherming van je persoonsgegevens is voor ons een groot goed. Captin houdt zich daarbij aan wet- en regelgeving, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit document geven wij je meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres of een telefoonnummer. Echter ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Captin uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden waarom Captin persoonsgegevens verwerkt is omdat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening aan onze cliënten of deelnemers in participatieregelingen en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de volgende concrete doelen:

 • Cliënten en mogelijke cliënten beoordelen en accepteren
 • Informeren van onze cliënten
 • Het aannemen, doorgeven en uitvoeren van orders
 • Het beheren van registers waarin de belangen van cliënten zijn opgenomen
 • Het bewaren van financiële instrumenten en gelden van cliënten
 • Het versturen van een nieuwsbrief

Daarnaast verzamelt en bewerkt Captin persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers. De persoonsgegevens die wij van deze betrokkenen ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en onderhouden van een werknemers-/werkgeversrelatie
 • Het voeren van een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie
 • Het verlenen van toegang tot en gebruik laten maken van ons kantoor en IT-infrastructuur

Tenslotte verzamelen en verwerken wij geanonimiseerde gegevens over bezoekers van deze website om onze diensten onder de aandacht te brengen en om web-statistieken te ontwikkelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Captin en Waarom?

Captin verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als er voor deze verwerking een grondslag is in een met de persoon afgesloten overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken als je hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens van cliënten en deelnemers
Van onze cliënten en deelnemers verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • (kopie) paspoort en gegevens die op een paspoort of vergelijkbaar ID document zijn opgenomen
 • Nummer van bank- en effectenrekening
 • Gebruikersnaam en -gegevens van het systeem van Captin

Gegevens verkregen van derden:

 • Gegevens over ondernemingen, aandeelhouders en hun vertegenwoordigers via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.
 • Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals kranten, internet en sociale media.