MKB Mixfonds III (2015)

MKB Fonds (www.mkb-fonds.nl) richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het lange termijn participeren in gezonde en volwassen familiebedrijven. In de meeste gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren.

MKB Mixfonds III ging van start in oktober 2015 middels de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen. In de mixfondsstructuur bepaalt u zelf of u met obligaties, aandelen of een combinatie van beide deelneemt. Zo kan er balans gecreëerd worden tussen rendement en risico. MKB Obligaties hebben een vaste looptijd, keren een gemaximeerde rente uit en gaan in rangorde voor op MKB Aandelen. MKB Aandelen zijn volledig achtergesteld aan MKB Obligaties, maar delen mee in de winst van het fonds.

MKB Fonds is de eerste Nederlandse participatiemaatschappij die MKB Obligaties en MKB Aandelen uitgeeft aan particuliere beleggers. Hiermee krijgt ook de particuliere belegger kans te investeren in een gespreide portefeuille van volwassen MKB-bedrijven met een bewezen trackrecord en een solide continuïteitsperspectief. Door te beleggen in de fondsen van MKB Fonds vloeit er kapitaal naar het MKB om de overdracht van een bedrijf aan de volgende generatie te financieren.

Er kan alleen nog worden geïnvesteerd in het fonds door een order te plaatsen op het handelsplatform (zie voor meer informatie de onderstaande knop "maak een afspraak").

Maak een afspraakMaak een afspraak

MKB Obligaties A

Isin: NL0012730535

De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds III B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:

 • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0%, 6% of 12%, afhankelijk van de prestaties van het fonds.
 • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 1 oktober 2019 aflosbaar.
 • De obligaties worden uiterlijk op 1 oktober 2024 op 100% van de nominale waarde afgelost.

Kenmerken

Klasse Coupure Couponrente ISIN
Obligaties klasse A € 1.000 per obligatie 5% op jaarbasis NL0012730535

Orderbook

Orders Aantal Koop prijs Verkoop prijs Aantal Orders
Amsterdam, laatste update informatie: 09 okt 2023, 10:43.

Historische transacties

 • Datum & Tijd
 • Prijs
 • Aantal
 • Transactie ID
 • 06-10-2023 | 17:19:09
 • €400,00
 • 9
 • 257870
 • 06-10-2023 | 17:19:08
 • €400,00
 • 15
 • 257868
 • 02-10-2019 | 16:44:09
 • €1.000,00
 • 8
 • 105786
 • 10-01-2019 | 16:47:38
 • €1.000,00
 • 11
 • 93445
€400,00

Let op: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

MKB Obligaties B

Isin: NL0012730543

De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds III B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:

 • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0%, 6% of 12%, afhankelijk van de prestaties van het fonds.
 • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 1 oktober 2019 aflosbaar.
 • De obligaties worden uiterlijk op 1 oktober 2024 op 100% van de nominale waarde afgelost.

Kenmerken

Instrument Coupure Couponrente ISIN
Obligaties klasse B € 5.000 per obligatie 5,3% op jaarbasis NL0012730543

Orderbook

Orders Aantal Koop prijs Verkoop prijs Aantal Orders
Amsterdam, laatste update informatie: 11 jul 2023, 15:13.

Historische transacties

 • Datum & Tijd
 • Prijs
 • Aantal
 • Transactie ID
 • 07-10-2021 | 11:01:14
 • €3.000,00
 • 3
 • 184325
 • 06-10-2021 | 16:06:01
 • €3.000,00
 • 3
 • 184318
 • 06-10-2020 | 13:41:39
 • €4.000,00
 • 10
 • 120379
€3.000,00

Let op: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

MKB Obligaties C

Isin: NL0012730550

De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds III B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:

 • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0%, 6% of 12%, afhankelijk van de prestaties van het fonds.
 • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 1 oktober 2019 aflosbaar.
 • De obligaties worden uiterlijk op 1 oktober 2024 op 100% van de nominale waarde afgelost.

Kenmerken

Instrument Coupure Couponrente ISIN
Obligaties klasse C € 10.000 per obligatie 5,6% op jaarbasis NL0012730550

Orderbook

Orders Aantal Koop prijs Verkoop prijs Aantal Orders
Amsterdam, laatste update informatie: 12 apr 2021, 16:23.
€10.000,00

MKB Aandelen

Isin: NL0012730527

De Certificaten van MKB Aandelen zijn uitgegeven tegen een uitgifteprijs van € 10.000 per certificaat. Elke certificaathouder heeft per certificaat recht op alle uitkeringen van het onderliggende aandeel in het fonds en op het uitbrengen van één stem in de jaarlijkse vergadering van certificaathouders.

Orderbook

Orders Aantal Koop prijs Verkoop prijs Aantal Orders
Amsterdam, laatste update informatie: 02 jul 2021, 10:24.

Historische transacties

 • Datum & Tijd
 • Prijs
 • Aantal
 • Transactie ID
 • 27-07-2018 | 09:00:58
 • €6.488,00
 • 42
 • 88094
€6.488,00

Let op: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Downloads

EID MKB Aandelenfonds III

Download deze bestanden in:

MKB Mixfonds III - MKB Obligatievoorwaarden

Download deze bestanden in:

MKB Mixfonds III - Prospectus MKB Obligaties

Download deze bestanden in:

Disclaimer

MKB Obligaties

Door de aankoop van obligaties loopt u een debiteurenrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen. De obligaties kunnen in waarde dalen en/of kunnen rentevergoedingen en/of aflossingen niet tijdig, niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit hierboven downloaden of opvragen bij MKB Fonds.

MKB Aandelen

De certificaten van MKB Aandelen betreffen risicodragend vermogen. Door de aankoop van een aandeel loopt u een koersrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de aandelen in te kopen. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit opvragen bij MKB Fonds.