Inschrijfmodule STAK Bovemij

Inschrijving tot deelname aan het handelsplatform van Captin

Middels onderstaande inschrijfmodule kunt u zich inschrijven voor het handelsplatform van Captin waar u certificaten van Bovemij kunt aan- en verkopen.

Bovemij heeft een notering met een besloten markt op het handelsplatform van Captin. Deze markt is uitsluitend toegankelijk voor aangesloten certificaathouders. Aangesloten certificaathouders zijn natuurlijke- of rechtspersonen die behoren tot tenminste één van de volgende doelgroepen:

  • BOVAG-leden
  • Directeur-grootaandeelhouders van BOVAG-leden
  • Werknemers en bestuurders van ondernemingen behorende tot Bovemij N.V.
  • Andere personen die worden toegelaten als aangeslotene door het bestuur van STAK Bovemij.

Bovemij certificaten kunnen alleen verhandeld worden door aangeslotenen van Bovag. Captin faciliteert het handelsplatform voor de Bovemij certificaten.

Indien u geïnteresseerd bent in certificaten van aandelen van STAK Bovemij dan kunt u onderstaand formulier invullen. STAK Bovemij neemt uw verzoek vervolgens in behandeling en koppelt binnen 10 werkdagen aan u terug of u al dan niet tot de doelgroep behoort om te kunnen worden toegelaten tot de besloten markt op het handelsplatform van Captin.

Indien u wil toetreden dan dient het minimale inlegbedrag EUR 10.000,- te zijn.